06 - 18. 12. 2013 r. - Pierwsza pomoc przedmedyczna klasa IIa