09.11.17 - Święto Niepodległości: Zespół Leśnianki