12.XI.14 - Święto Niepodległości - Zespół Leśnianki