14. 05. 2015 r. - Gala podsumowująca konkursy przedmiotowe