14.II.15 - Przegląd Twórczości Artystycznej: występy przedszkolaków