15.06.18 - Zwiedzamy szkołę - wycieczka dzieci 5-letnich