15.VI.15 - "Czytające Przedszkola": Funkcjonariusze Miejskiej Komendy Policji