15.VI.15 -"Czytające Przedszkola": wicedyrektor ZPO ds. Szkoły Podstawowej