24.IX.15 - Sprzątanie Świata - spotkanie z p. B.Horbowiec