25.IX.15 - Wizyta Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy