Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja