Archipelag skarbów - realizacja projektu w ramach EFS przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej