Choinka w Starej Bordziłówce (zdjęcia udostępnione przez Stowarzyszenie "Otwarta wieś")