Dzień sportu w Starej Bordziłówce (Stowarzyszenie Otwarta Wieś)