Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Leśna Podlaska