Obchody Święta Niepodległości przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego