Otwarcie centrum Kształcenia na Odległość w Witulinie