Spotkanie rodziców dzieci 5 i 6-letnich z przedstawicielem kuratorium