Święto Narodowe Trzeciego Maja (Szkoła Filialna w Ossówce)