Święto Pieczonego Ziemniaka w Szkole Filialnej w Ossówce