Warsztaty w świetlicy w Starej Bordziłówce (luty) - zdjęcia Stowarzyszenia "Otwarta wieś"