Wycieczka klas III do Czech, Austrii, Węgier i Słowacji