Zapalenie zniczy na grobie żołnierza OP "Zenona" (Szkoła Filialna w Ossówce)