Zerówka wita wiosnę (przedstawienie "Bocian i żaby")