DEKLARACJA do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości

Zgodnie z UCHWAŁA NR XV/108/2020 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadzono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, którą należy złożyć do Urzędu Gminy do dnia 10 lipca 2020 r.
Formularze deklaracji dostępne są w urzędzie gminy, u sołtysów wsi i na stronie internetowej.

DEKLARACJA