Harmonogram wpłat i nr rachunku bankowego

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarza, tj.:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarza, tj.:
do 15 stycznia,
do 15 kwietnia,
do 15 lipca,
do 15 października,
w kasie Urzędu Gminy Leśna Podlaska (godz. 7.30-13.30) lub na rachunek bankowy Gminy Leśna Podlaska: nr 17 8037 0008 0550 1544 2000 0060 tytułem: "opłata za odpady"

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy