Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Lesna Podlaska - rok 2014

harmonogram wywozu odpadów

- harmonogram_wywozu_smieci_na_2014_rok_-_gmina.jpg

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - teren Gminy Leśna Podlaska - pobierz

- harmonogram_wywowzu_smieci_na_2014_rok_-_lesna_podlaska.jpg

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych -miejscowość Leśna Podlaska - pobierz

Opłatę za odpady komunalne uiszcza się do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału
tj. do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca i 15 października
Opłatę można wnosić w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska (godz. 7.30-13.30) lub na rachunek bankowy Gminy Leśna Podlaska
nr 17 8037 0008 0550 1544 2000 0060 tytułem „opłata za odpady”

 

W/w informacje są również w zakdładce "gospodarka odpadami".