Informacja dot. gospodarowania odpadami komunalnymi - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwalona 1 lipca 2011 roku zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy nowe obowiązki.

 

1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwalona 1 lipca 2011 roku zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy nowe obowiązki.

 

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - pobierz

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - pobierz

 

Deklarację można również otrzymać w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska (pokój nr 13).

 

Informacja dla przedsiębiorców:

1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwalona 1 lipca 2011 roku zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy nowe obowiązki.
W związku z tym informujemy, że Gmina nie objęła nowym system gospodarowania nieruchomości niezamieszkałych tj. lokali biurowych, placówek oświatowych, zakładów zdrowotnych oraz innych obiektów użyteczności publicznej, nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.
Oznacza to dla właścicieli takich nieruchomości, że we własnym zakresie muszą podpisać umowę z uprawnionym to tego na terenie naszej Gminy przedsiębiorcą, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej.
Uprawnieni przedsiębiorcy do odbioru odpadów z terenu Gminy Leśna Podlaska:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK" Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska, Al. Jana Pawła II 33

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy