Miejsce oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 Miejsce oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy Wysypisku Śmieci w Komarnie, czynny w soboty w godzinach: 8.00 - 12.00