Osiągnięte poziomy recyclingu w roku 2013

informacja

       I.            Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmiot odbierający odpady

Rodzaj odpadów

Masa odpadów [Mg]

Miejsce zagospodarowania odpadów

Zmieszane odpady komunalne

odebrane w III i IV kwart. 2013 r.

90,2

RIPOK –BWiK „WODKAN” Sp z o.o.
ul. Ekologiczna 1

21-500 Biała Podlaska

Odpady zielone ulegające

1,5

RIPOK –BWiK „WODKAN” Sp z o.o.
ul. Ekologiczna 1

21-500 Biała Podlaska

    II.            Osiągnięte poziomy recyklingu

  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2012 - 12,6%; w roku 2013  - 12,6%.
  2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 roku - 21,7%, natomiast w 2013 roku - 21,4%.
  3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2013 - 70%.

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy