Podmiot odbierający odpady na terenie Gminy Leśna Podlaska Podmiot odbierający odpady na terenie Gminy Leśna Podlaska:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK" Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 33

21-500 Biała Podlaska

Tel. 83 343 46 91/ 83 343 69 92

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy