Podmioty odbierające odpady w roku 2016

 

 1. I.  Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leśna Podlaska:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK" Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 33

21-500 Biała Podlaska

Tel. 83 343 46 91/ 83 343 69 92

 

 1. II.  Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Leśna Podlaska:
 2. III. Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155):
 1. W aptece w Leśnej Podlaskiej znajduje się pojemnik na przeterminowane leki.
 2. W Urzędzie Gminy Leśna Podlaska znajduje się pojemnik na zużyte baterie
  i świetlówki.
 3. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy Wysypisku Śmieci w Komarnie dostarczyć można zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble oraz inne wielkogabarytowe odpady, opakowania po farbach, olejach i smarach oraz popiół. Punkt otwarty jest w soboty w godzinach 8.00.-12.00.

 

 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy Wysypisku Śmieci w Komarnie, czynny w soboty w godzinach: 8.00 - 12.00
  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK" Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska