Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Leśna PodlaskaPunkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Leśna Podlaska

  1. W aptece w Leśnej Podlaskiej znajduje się pojemnik na przeterminowane leki.
  2. W Urzędzie Gminy Leśna Podlaska znajduje się pojemnik na zużyte baterie.
  3. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy Wysypisku Śmieci w Komarnie dostarczyć można zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble oraz inne wielkogabarytowe odpady, opakowania po farbach, olejach i smarach oraz popiół. Punkt otwarty jest w soboty w godzinach 8.00.-12.00.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy