Zawiadomienie

o zmianie wysokości stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r.

 - 2019_ug_odpady_komun.zawiad.jpg