ZUŻYTE BATERIE

Informujemy że w budynku Urzędu Gminy Leśna Podlaska, znajduje punkt zbiórki zużytych baterii. Można je wyrzucać do oznaczonego pojemnika.

Informujemy że w budynku Urzędu Gminy Leśna Podlaska, znajduje punkt zbiórki zużytych baterii. Można je wyrzucać do oznaczonego pojemnika.