Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

 

 Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców

Rada Rodziców jest organem samorządnym współdziałającym w realizacji zadań statutowych szkoły. 

Reprezentuje ogół rodziców w szkole w kontaktach z Dyrekcją Szkoły, Radą pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim a także poza szkołą w kontaktach z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę oraz z instytucjami i organizacjami zewnętrnymi.

Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. nr  256 poz. 2572). 

 

 

Swoją działalność Rada Rodziców ujmuje w REGULAMIN.

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LEŚNEJ PODLASKIEJ

w roku szkolnym 2016/2017

 

klasa Ia - p. Agnieszka Szołucha
klasa Ib - p. Renata Podkańska
klasa IIa - p. Elżbieta Chwedoruk
klasa IIb - p. Bożena Horbowicz
klasa IIIa - p. Iwona Filipiuk
klasa IIIb - p. Danuta Lewczuk
 
 
 
 
Prezydium Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum
w roku szkolnym 2016/2017
 
 
Przewodniczący: p. Danuta Lewczuk
 
Zastępca przewodniczącego: p. Bożena Horbowicz
 
Sekretarz: p. Renata Podkańska
 
 
 
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: p. Iwona Filipiuk
 
Członkowie:      p. Elżbieta Chwedoruk
p. Agnieszka Szołucha