Przewodnicząca Rady Gminy Leśna Podlaska Pani Ewa Kulińska

 

Przewodnicząca Rady Gminy Leśna Podlaska Pani Ewa Kulińska, prowadzi w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska dyżur samorządowy w każdy czwartek w godzinach 7.30 - 10.00.
Poza wyznaczonymi godzinami korespondencje pisemną przyjmuje Sekretariat Urzędu.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy