Remont świetlicy w Worgulach

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

przy współudziale środków europejskich prowadzi remont

Świetlicy Wiejskiej w Worgulach.

Pracownia tkacka:
Świetlica wiejska w Worgulach posiada 2 stare krosna do wyrobów tkackich wraz z całym osprzętem i narzędziami typu kołowrotek etc., jednak pomieszczenia nie nadają się do pracy, a same krosna i pozostały sprzęt wymagają generalnego remontu i konserwacji, tak by w pełni służyły kobietom i były bezpieczne podczas użytkowania.
We wsi żyją jeszcze kobiety, które chcą przekazać młodemu pokoleniu tradycje projektowania i wyrobu kilimów, znają technikę wyrobu nici (uprawa, przędzenie, farbowanie etc.) wzorów charakterystycznych dla tego regionu, oraz techniki wyrobu kilimów ( np. płochowe o lnianej osnowie i wełnianym wątku).
Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców sołectwa Worgule i innych wsi z terenu gminy - Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej postanowił podjąć działania w kierunku utworzenia pracowni tkackiej.


Teatr obrzędowy:
Zespół Śpiewaczy „Worgulanki" kultywuje pieśni ludowe, obrzędy i tradycje regionu, z powodzeniem reprezentuje gminę na zewnątrz i bierze udział w różnego typu przeglądach i festiwalach o charakterze gminnym, regionalnym i wojewódzkim. Wieloletnie doświadczenie i obecność na scenie kultury ludowej Zespołu śpiewaczego Worgulanki, owocuje dziś sukcesami na ogólnopolskich przeglądach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym czy też Teatrów Wiejskich i Obrzędów w Stoczku Łukowskim. Ponadto co roku organizuje Powiatowe Andrzejkowe Spotkania z Folklorem, w wieczór andrzejkowy.
„Worgulanki" istnieją już od 22 lat, w skład zespołu wchodzi grupa mieszkańców, głównie kobiet, która opowiada o dawnych, powoli wypieranych ze świadomości współczesnych mieszkańców powiatu bialskiego: tradycjach, zwyczajach, obrzędach.
Poza działalnością folklorystyczną zajmują się również obrzędem. Teatr obrzędowy ma za zadanie popularyzację dawnego stylu i sposobu życia na wsi. Takie działania teatralne w wiejskim środowisku spełniają ogromnie ważną funkcję. Pozwalają przetrwać dawnym tradycjom, pieśniom wielokrotnie już zapomnianym, przywoływanym z pamięci dzięki Zespołowi Śpiewaczemu ´´Worgulanki´´. Wszystko to łączy się z ogromną pracą grupy, która samodzielnie zbierała materiały do przedstawienia. Odszukać stare pieśni i wiernie wszystko odtworzyć, pamiętając również dawną gwarę, nie jest łatwo. W tekście widowisk zawartych jest wiele informacji o wierzeniach związanych okresem zimowym i ich działalnością artystyczną w tym czasie, jak również pracą typu uprawy lnu czy innych produktów z których wytwarzane były przedmioty codziennego użytku lub zdobnicze. To wszystko czyni swoim zasięgiem swoisty zapis etnograficzny.
Modernizacja samej sali na świetlicy wraz z zapleczem bazowym i kuchennym jest niezbędna dla dalszego rozwoju placówki i społeczności wiejskiej.


Zakres prac:
1. Modernizacja sali i pomieszczeń świetlicy wiejskiej
Polegać będzie na m.in.: wymianie okien (ok.10 szt.), podłóg, grzejników, remoncie sanitariatów, odnowieniu sceny, pracach malarskich zewnętrznych i wewnętrznych, pracach elektrycznych, wymianie balustrady oraz instalacji kominka w pracowni tkackiej.
2. Wyposażenie pracowni tkackiej:

Stanowisko do przygotowania i farbowania surowców
Stanowisko do dekorowania tkanin
Galeria wykonanych prac

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy