Gminny Leśna Podlaska przy współudziale środków europejskich prowadzi inwestycję wodociągowo-kanalizacyjną polegającą na Kompleksowym zwodociągowaniu Gminy Leśna Podlaska oraz budowie sieci kanalizacyjnej przy ul. Łosickiej w Leśnej Podlaskiej

Gminny Leśna Podlaska przy współudziale środków europejskich

prowadzi inwestycję wodociągowo-kanalizacyjną polegającą na

Kompleksowym zwodociągowaniu Gminy Leśna Podlaska oraz budowie sieci kanalizacyjnej przy ul. Łosickiej w Leśnej Podlaskiej

 

 

 

Zwodociągowanie gminy

 

Samorząd realizuje dwuletni projekt kompleksowego zwodociągowania Gminy Leśna Podlaska. W grudniu 2009 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu o wartości całkowitej 5.117.859,61 zł.

 

Zakres prac:

 

Rok 2010:

Modernizacja istniejącej hydroforni w Leśnej Podlaskiej

Budowa sieci kanalizacji ściekowej przy ul. Łosickiej w Leśnej Podlaskiej

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nosów, Nosów- Kolonia, Bukowice, Bukowice- Kolonia, Mariampol

Rok 2011:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Ossówka, Ossówka – Kolonia, Bukowice, Nosów, Witulin, Witulin- Kolonia

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy