1% na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo

Pragniemy serdecznie podziękować tym Państwu, którzy w ubiegłym roku kalendarzowym 2009 zdecydowali się przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) za rok rozliczeniowy 2008.

Tym bardziej dziękujemy, że wybraliście Państwo, jako OPP Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z docelowym wskazaniem naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej Podlaskiej.

Dzięki Państwa decyzji otrzymaliśmy ponad 1240 złotych. Jest to dla nas duża suma, którą pożytecznie wykorzystaliśmy zgodnie z potrzebami. Z tych środków zostały zakupione:

•Ciężkie ubranie bojowe Nomex
•Buty specjalne
•I inny drobny sprzęt


Jednakże jest to tylko namiastka potrzeb. W obecnym czasie cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, a pokonanie ich wymaga coraz wyższych umiejętności i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Tym samym, zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego w bieżącym roku, wypełniając deklaracje podatkowe za rok rozliczeniowy 2009.

 

Apelujemy do Państwa, byście przekazali 1% na rzecz

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej KRS 0000116212

z docelowym wskazaniem w polu „informacje uzupełniające" naszej jednostki podając adres

OSP LEŚNA PODLASKA, UL. BIALSKA 30, 21-542 LEŚNA PODLASKA, WOJ. LUBELSKIE

 

Pragniemy również nadmienić, że rok 2009 był owocnym rokiem w naszej jednostce. Zmodernizowaliśmy jeden z posiadanych samochodów zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami, w dużej mierze ze środków budżetu gminy, kontynuowaliśmy szkolenie z Pierwszej Pomocy gimnazjalistów w ramach programu „PIERWSZA POMOC SZANSĄ NA ŻYCIE", zakupiliśmy ciężkie ubrania ratownicze oraz inny drobny sprzęt ratowniczy niezbędny w jednostce.

Chcemy życzyć Państwu wszelkiej pomyślności i szczęścia, by bieżący rok 2010 był obfitym w sukcesy życia codziennego jak i zawodowego, by nasi patroni św. Florian i św. Monika otaczali Państwa potrzebnymi łaskami i opieką.ZE STRAŻACKIM POZDROWIENIEM

Prezes, zarząd i druhowie

OSP Leśna Podlaska


 

 

  - opp.gif

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy