Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Leśna Podlaska

Załącznik do uchwały
Nr XXV/143/2009
Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2009 roku

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

obowiązujące na terenie Gminy Leśna Podlaska

 

  Lp.

 WYSZCZEGÓLNIENIE

TARYFA Brutto

 

1.

 

 Cena odprowadzenia ścieków zł / m3

            

3,65

w tym VAT 0,24 zł

 

Stawka opłaty abonamentowej tylko dla  dostawców ścieków

(1 urządzenie pomiarowe, opłata dla dostawców rozliczanych ryczałtowo )

   

2,00 zł/ m-c

w tym VAT 0,13 zł

 

2.

 

 Cena dostawy wody zł / m3

        

          2,28 zł 

w tym VAT 0,15 zł

 

Stawka opłaty abonamentowej tylko dla odbiorców  wody

(1 urządzenie pomiarowe, opłata dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo )

   

2,00 zł/ m-c

w tym VAT 0,13 zł

Każde następne urządzenie pomiarowe

 

2,00 zł/ m-c

w tym VAT 0,13 zł

 

3.

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców wody i dostawców ścieków

(1 urządzenie pomiarowe, opłata dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo )

      

  

4,00 zł/ m-c

w tym VAT 0,26 zł

4.

Ścieki gospodarcze dla indywidualnych właścicieli gospodarstw domowych z terenu Gminy Leśna Podlaska

4,74 zł

w tym VAT 0,31 zł

5.

Ścieki gospodarcze dowożone przez indywidualnych właścicieli gospodarstw domowych

spoza terenu Gminy Leśna Podlaska

8,54 zł

w tym VAT 0,56 zł

6.

Ścieki dowożone przez zakłady przemysłowe, spółki, spółdzielnie, os prawne oraz os. prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Leśna Podlaska

8,54 zł

w tym VAT 0,56 zł

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy