Informacja do rodziców

 

RODZICU!!!

 

  1. Nie upokarzaj dziecka, bo ono ;tak jak ty ma silne poczucie własnej godności.

 

  1. Staraj się nie stosować ;takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.

 

  1. Pozwalaj dziecku dokonywać ;wyboru najczęściej jak możesz.

 

  1. Nigdy nie mów źle o dziecku, ;w szczególności w obecności innych osób.

 

  1. Nie mów „zrobisz to, bo ja ;tak chcę" - jeżeli musisz czegoś zabronić zawsze to ;uzasadnij.

 

  1. Jeśli wydajesz polecenia ;dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić „z góry swego ;autorytetu".

 

  1. Nie musisz być za wszelką ;cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innym dorosłym ;(rodzicem) przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on nie miał racji.

 

  1. Gdy nie wiesz jak postąpić, ;pomyśl jak ty poczułbyś się będąc dzieckiem.

 

  1. Staraj się być czasem ;adwokatem własnego dziecka.

 

  1. Jeżeli zachowałeś się wobec ;dziecka niewłaściwie, przeproś go i wytłumacz się. Nie bój się ;utraty autorytetu, dziecko i tak wie kiedy popełniasz błędy.

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy