WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Wskazówki do realizacji programu ˝CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA˝

Diagnoza przedszkolna - obserwacja pedagogiczna

Harmonogram działań zmierzających do analizy rozwoju naszych przedszkolaków.

Pierwsze kłamstwo

Jak reagować? Dlaczego dzieci kłamią? Jak nauczyć mówienia prawdy?

10 przykazań rodzica

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami jak powinien postępować rodzic ....

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska; ul. Bialska 30 21-542 Leśna Podlaska
e-mail ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy