Pierwsze kłamstwo

Jak reagować? Dlaczego dzieci kłamią? Jak nauczyć mówienia prawdy?

 

 

Pierwsze kłamstwo

 

Dlaczego dzieci kłamią?

 

Boją się kary

 • wydaje im się, że jeśli zatają swoje przewinienie, nikt się niczego nie dowie i uda im się uniknąć konsekwencji
 • czasem kłamią, żeby zaimponować kolegom, pokryć przechwałkami nieśmiałość, brak pewności siebie
 • ubarwiają rzeczywistość, bo liczą, że w ten sposób podniosą własną atrakcyjność w oczach kolegów
 • zdarza się, że dzieci chcą zwrócić na siebie uwagę rodziców - symulują więc choroby, złe samopoczucie w nadziei, że ktoś je przytuli, poświęci im czas.
 
Jak reagować?
 • Nie udawaj, że nic się nie stało.
 • Powiedz, że ci smutno.
 • Zapewnij że nie musi kłamać.
 • Pokaż negatywne konsekwencje.
 • Przekonaj, że oszukiwanie nie ma sensu.
 • Nie karz i nie wpadaj w panikę.
 • Przyjrzyj się sobie.

 

Jak nauczyć mówienia prawdy?

 • Doceniaj uczci­wość i odwagę dziecka, zwłasz­cza gdy przyzna­je się do winy.
 • Bądź dobrym przykładem - sama nie kłam, unikaj półprawd. Pociecha obse­rwuje cię i częs­to naśladuje.
 • Staraj się być wyrozumiałą mamą. Jeśli malec wie, że może do ciebie przyjść z kłopotami, jest mało prawdopo­dobne, że bę­dzie kłamać.
 • Pokaż, że mu ufasz. Twoje za­ufanie jest dla niego bardzo cenne - nie będzie chciało cię zawieść.