WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Wskazówki do realizacji programu ˝CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA˝

 

Wychowanie przez czytanie

- wskazówki do realizacji programu "Czytające Przedszkola"

 

Bardzo istotny wpływ na rozwój dziecka ma jego stały kontakt z książką. Spełnia on wiele ważnych funkcji, m.in. wpływa na sferę poznawczą, wychowawczą, estetyczną. Należy pamiętać, że kontakt z książką nie jest jednak tak naturalną potrzebą dziecka jak zabawa i dlatego rozbudzanie takich potrzeb wymaga pewnych wzorców, których dostarczyć może przede wszystkim środowisko rodzinne, a później przedszkolne.

 

PROGRAM SWOICH ZAŁOŻENIACH MA SPRZYJAĆ:

-   doskonaleniu umiejętności językowych;  wzrostowi zrozumienia tekstów i poleceń; 

-   nauce myślenia, poprawie koncentracji, wydłużeniu przedziału uwagi;

-   rozwijaniu pamięci i wyobraźni, wyciszeniu i większej gotowości do nauki;

-   rozwojowi inteligencji emocjonalnej;

-   poprawie poczucia własnej wartości uczniów;

-   powstawaniu więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami;

-   spadkowi ilości aspołecznych i chuligańskich zachowań;

-   wzrostowi zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu;

-   wzrostowi czytelnictwa.

JAK PROWADZIĆ CODZIENNE CZYTANIE?

  • Czytać dzieciom codziennie o stałej porze. Warto też wykorzystywać na czytanie różne okazje: podróż pociągiem, oczekiwanie na wizytę u lekarza itd.
  • Nie zmuszać dzieci do długiego słuchania. Zacząć czytać od kilku minut, stopniowo wydłużając czas w miarę zwiększania się przedziału uwagi u dzieci.
  • Podchodzić do czytania z  zaangażowaniem i  entuzjazmem, traktować je jak przywilej dla dzieci i  jak przyjemność dla dorosłego.
  • Wybierać książki ciekawe dla dzieci, a także pozwolić im na samodzielny wybór lektury do wspólnego czytania.
  • Uzupełniać i  wzbogacać czytanie przez rozmowy o  książce, rysowanie, lepienie, zabawy ruchowe, przedstawienia nawiązujące do przeczytanych tekstów.
  • Zapraszać do czytania w  przedszkolach i  szkołach przedstawicieli ciekawych zawodów, znane osoby, a  także rodziców i dziadków dzieci.

DOBÓR LITERATURY:

  • Trzylatki

- krótkie opowiadania, wierszyki i bajki o treści pogodnej i wesołej;

- bohaterami są bliskie postacie jak mama, tata, jak ulubiony pies lub kot czy ukochana lalka lub miś;

-dużo dialogów, wyrazów dźwiękonaśladowczych, które dzieci chętnie powtarzają oraz dużo tych samych powtarzających się rytmicznie zwrotów.

  • Czterolatki

-wartościowe utwory budzące wrażliwość na dobro i zło

-po wysłuchaniu tekstu dzieci powinny odpowiadać na pytania dotyczące treści utworu oraz samodzielnie go opowiedzieć.

  • Pięciolatki

-rozpoczynamy poznawanie utworów o charakterze lirycznym i humorystycznym;

-wątki fantastyczne, baśniowe przeplatają się z elementami realistycznymi, stają się coraz bogatsze;

-charakterystyczne dla odbioru utworu literackiego na tym poziomie wieku jest upodobanie do znanych już tekstów;

Pomocne informacje: www.calapolskaczytadzieciom.pl  oraz „Złota lista książek”

 

Zapraszamy do galerii dokumentującej realizację programu w roku szkolnym 2014/2015