JESTEM POLAKIEM

JESTEM POLAKIEM

Konkurs plastyczny dla naszych przedszkolaków

 

     Regulamin konkursu:

 

ZPO Samorządowe Przedszkole w Leśnej Podlaskiej

ogłasza konkurs plastyczny pt.

 „JESTEM POLAKIEM”

 

 Konkurs ten adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 5 lat.

 Cele konkursu:

 • Rozbudzenie zainteresowania naszym krajem
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi
 • Rozwijanie zdolności plastycznych

   Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą brać udział chętne dzieci uczęszczające do przedszkola w Leśnej Podlaskiej.
 2. W wykonaniu prac mogą pomagać rodzice dziecka.
 3. Technika prac jest dowolna,  w formacie A3 lub A 4.
 4. Praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, tytuł pracy, grupę wiekową do której uczęszcza przedszkolak.
 5. Prace należy składać do wychowawców grup w terminie do 06. 11. 2019 roku.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 08. 11. 2019 roku.
 7. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
 8. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane na gazetkach przedszkolnych.

 

Serdecznie zapraszamy