Akcja Sprzątanie Świata

 

Akcja Sprzątanie Świata

       W środę, 25 września 2019 roku, wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję Sprzątanie ŚwiataW tym roku akcja odbywa się pod hasłem Nie śmiecimy-Sprzątamy-Zmieniamy!. Celem tegorocznej akcji jest zwrócenie uwagi na unikanie odpadów, szacunek do przedmiotu i kwestie świadomych zakupów. Równie ważna jak nieśmiecenie i sprzątanie jest zmiana naszych indywidualnych nawyków na przyjaźniejsze środowisku, na przykład poprzez rezygnację z jednorazowych produktów i opakowań, na rzecz tych wielokrotnego użytku.

       Uczniowie klas szóstych razem z wychowawcami uzbrojeni w worki i rękawice, przystąpili do działania.  Każdej klasie został przydzielony inny teren. Przeszli oni ulicami naszej miejscowości, zaglądali w każdy kąt i zebrali śmieci. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.

       Uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Urzędu Gminy w Leśnej Podlaskiej do spraw ochrony środowiska panią Barbarą Horbowiec. Przygotowana bajka oraz prezentacja uatrakcyjniły akcję. Poprzez zabawę dzieci poznały, jakie znaczenie ma ekologia. Uczniowie mogli sprawdzić zdobyte wiadomości w konkursie „Mały ekolog” jak również uczestniczyli w segregowaniu śmieci do przygotowanych pojemników. Podczas zajęć plastycznych wykonali „Ekologiczne stworki” z surowców wtórnych. Przeprowadzona akcja z pewnością podniosła świadomość i poczucie odpowiedzialności za losy nie tylko najbliższego otoczenia, ale także całej Planety.

      Uczniowie klas IV - VI wzięli udział w konkursie eko-moda. Zadaniem każdej klasy było wykonanie kreacji z wykorzystaniem surowców wtórnych, odpadów przeznaczonych do recyklingu oraz innych naturalnych, ekologicznych materiałów. Podczas pokazu mody recyklingowej uczniowie prezentowali swoje oryginalne stroje dzienne i wieczorowe. Celem pokazu było rozwijanie kreatywności i aktywności uczniów oraz propagowanie prawidłowych postaw ekologicznych,  Jury oceniało: zgodność stroju z tematem, kreatywność, dobór wykorzystanych materiałów oraz sposób prezentacji. Uczestnicy pokazu udowodnili, że ekologia i moda mogą iść w parze. Stroje były niezwykle pomysłowe. Jury ustaliło następujące wyniki.

 I miejsce – klasa VIa

 II miejsce – Vc

 III miejsce – VIIa

Równocześnie pod czujnym okiem pani Barbary Horbowiec, przedstawiciela Urzędu Gminy w Leśnej Podlaskiej do spraw ochrony środowiska uczniowie zmagali się z pytaniami dotyczacymi wiadomosci i postaw ekologicznych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim bioracym udział w konkursach.