Dodatke dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W ZPO W LEŚNEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

Lp.

 

 

 

Typ placówki

 

 

 

Liczba dni

 

 

 

Dni wolne

 

 

 

Podstawa prawna-

 

 

 

 

1.

 

 

 

Szkoła podstawowa

 

 

 

do 8 dni

 

14 października  - Święto Edukacji Narodowej

31 października  – czwartek przed dniem Wszystkich Świętych

20 kwietnia – dzień przed egzaminem ósmoklasisty

21 kwietnia – egzamin ósmoklasisty (język polski)

22 kwietnia – egzamin ósmoklasisty (matematyka)

23 kwietnia – egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny)

24 kwietnia – dzień po egzaminie ósmoklasisty

UWAGA: dni 20.04. 2020 i 24.04.2020 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych ze względu na zaplanowane prace remontowe w obiekcie szkolnym

12 czerwca 2020 r. – piątek po Bożym Ciele

Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 r.poz.1603)- § 5.