Dzień Edukacji Narodowej

11 października w naszej szkole odbyła się akademia połączona z uroczystym ślubowaniem klas pierwszych.

Święto  to w Polsce ma swoje początki w 1972 r. Ustalono wtedy, że 14 października będzie Dniem Edukacji Narodowej i upamiętni powołanie Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego ministerstwa oświaty w Europie. Dzień ten stał się świętem tych, którzy związani są z oświatą, ale także z samą ideą wiedzy. Jest to więc święto Rodziców, Dzieci, Młodzieży, osób wspierających szkolnictwo, wszystkich tych, którzy walczą o lepsze jutro.

            Uroczystość rozpoczęliśmy włączeniem klas pierwszych do braci uczniowskiej. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, otrzymały drobne upominki ufundowane przez Rodziców, a na zakończenie zaśpiewały piosenki i recytowały wierszyki przygotowane pod okiem p. Renaty Anklewicz i p. Danuty Kasprowicz.

            Część artystyczna przygotowana przez młodzież naszej szkoły pod opieką p. Anny Czeczko i p. Anny Karpińskiej ukazała znaczenie wiedzy i nauki w życiu codziennym. Dzieci podkreśliły nie tylko utylitarne korzyści płynące z posiadania wiedzy, ale także te niedające się zmierzyć żadną ludzką miarą.

             Całość dopełniała piękna dekoracja wykonana przez p. Magdalenę Bartniczuk i p. Urszulę Senczyk. Uatrakcyjniła ona ważny dzień pierwszoklasistów i była doskonałym tłem scenek zaprezentowanych przez uczniów.