KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

  1.

  Rozpoczęcie rocznych zajęć 

  dydaktyczno-wychowawczych

  2 września 2019 r.

  2.

  Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2019 r.

  3.

 

 Ferie zimowe

  13 stycznia –24 stycznia 2020 r.

  4.

  Wiosenna przerwa świąteczna

  9 – 14 kwietnia  2020 r.

  5.

  Egzamin ósmoklasisty:

  język polski

  matematyka

  język obcy nowożytny

 

  21 kwietnia 2020 r.  godz. 9:00

  22  kwietnia 2020 r.  godz. 9:00

  23  kwietnia 2020 r.  godz. 9:00

  6.

  Zakończenie rocznych zajęć  

  dydaktyczno–wychowawczych

  26 czerwca 2020 r.

  7.

  Ferie letnie

  27 czerwca  - 31 sierpnia 2020 r.